[ Webhosting profitux.cz ]

Jak si udělat kopii DVD

Návody na kopie DVD jsou určeny pro ty co vlastní originální DVD a chtějí s i udělat kopie pro svou osobní potřebu a nebo např. je obtěžují nepřeskočitelné reklamy na originálních DVD !

1) Příprava DVD - Metoda první (jen film)

2) Příprava DVD - Metoda druhá (i s menu a dalším balastem)

3) Příprava DVD - Metoda třetí (jen film, jednodušší než metoda 1)

4) Vypálení DVD v programu NERO
v režimu DVD VIDEO
v režimu DVD UDF 1.02


1) Příprava DVD - Metoda první (jen film)

ripování

Prvním krokem je ripování na pevný disk.
Použít můžeme programy DVDDecrypter či SmartRipper

NEJLEPŠÍ JE spustit Smartdripper nikde nic neměnit (tedy nechat metodu ripování MOVIE) , zvolit si jen TARGET a jedeme START.

Samozřejmě výhoda Smartripperu je, že si hned při ripování můžeme říci co přesné chceme ripovat (zda vynecháme jazykové mutace zvuku či titulků) a případně také si můžeme nechat prohodit jazykové mutace či titulky. Např. řekneme si, že chceme jen EN5+1 a CZ5+1 přičemž můžeme nechat ostatní mutace a také prohodit tyto jazyky tak, že při vložení disku nám začne automaticky hrát stopa 1. Většina DVD přehrávačů samozřejmě umožňuje nastavení „pokud je k dispozici česká stopa přehraj tu“ a toto prohození se dělat nemusí.

převod na max. 4,7GB a autorizace

spustíme dvd2one
vybereme vstupní (zde máme vyripovaný film) a výstupní adresář (tam bude výsledek který pak vypálíme), ve vstupním samozřejmě je vyripované DVD

vybereme NEXT

ponecháme MOVIE ONLY vybereme SOURCE (tedy vstupní adresář kde máme vyripovaný film) a DESTINATION (tedy výstupní adresář kam uložíme vytvořený film pro pálení) a zvolíme NEXT

vyberme patřičnou stopu (pokud je jich zobrazeno více je to ta nejdelší) a NEXT


vybereme jazykové mutace audia a titulků které mají být obsaženy v kompilaci (pokud už nebyly zahozeny ve smartripperu) a START

a teď už nezbývá než čekat až program vytvoří výstupní soubory. Provede se buď prosté kopírování a to v tom případě, že je zdroj menší či roven kapacitě média DVD a nebo se provede snížení datového toku. Nutno dodat, že před samotným vypálením je nutno zkontrolovat (načtením vobů do soft playeru) zda nebyla výrazně poškozena kvalita. Program může při výrazném snížení datového toku vytvořit „nekoukatelný“ film a je v tomto případě nutno celý postup 2 zopakovat (program může vytvořit úplně jiný výsledek !!! dlužno dodat že to jsou ale fakt jen vyjímky)

Po skončení obdržíme hlášku Finished a nebojte se se žlutým vykřičníkem...Divné vypadá to jako kdyby se něco nepovedlo.

Nyní se můžeme vrhnout na pálení DVD

2) Příprava DVD - Metoda druhá (i s menu a dalším balastem)

ripování a převod na max. 4,7GB a autorizace v jednom kroku

Po vložení DVD a následném spuštění programu DVD shrink uvidíme toto (viz obrázek) a zvolíme OPEN DISK a vybereme si z které mechaniky načteme film. Zde vidíte že v mechanice D není disk

tak tedy vložíme disk :-) a ťuknem OK, DVD bude analyzováno (ale jen rychlou analýzou, někdy je nutná hloubková, více viz dále)


zde vidíte jak vypadá analýza

po zanalyzování filmu je program ve stavu že si můžete vybírat jaké stopy ponecháme a co vyhodíme

v bloku 1 vidíte o kolik procent bude kvantitativně film zmenšen (jedná se pouze o rekompresi obrazové stopy), jde i o vyjádření snižení kvality. V bloku 2 vybíráte jaké zvukové stopy budou použity ve výsledném DVD. To docela pomáhá. Jak vidíte tak zvukové stopy mají v průměru tak 200-300MB, tedy 4-7% DVD jedna stopa !!! Pokud zde nechám jen stopu CZ, sníží se požadovaná komprese na 91% z 55%. To je podstatný rozdíl. Naopak v bloku 3 můžeme vybírat jaké titulky budou odebrány či ponechány ale jak vidíme tak jejich velikost je mizivá a ničemu moc nepomůže jejich odebrání. Takže poté co jsme si vybrali zvukové a titulkové stopy (resp odebrali) zvolíme BACKUP

v volbě TARGET FOLDER si vyberem cílový adresář kde budou uloženy soubory co pak vypálíme. Region free nám udělá DVD přehratelném v jakémkoliv regionu na světe. Sice je to asi zbytečné ale proč to nevyužít :-). Provider ID klidně můžeme nechát prázdné. Důležitá je volba PERFORM DEEP ANALYSIS. Jak u toho vidíte je popsání že zvyšuje kvalitu ale zpomaluje. A to je fakt. Pokud tuto volbu zapnete pak proběhne nejprve hloubková analýza, trvá asi 40min, kdy se program rozhodne jak bude postupovat při rekompresi s ohledem na pomalé a rychlé scény (laicky řečeno). Poslední volba SHUTDOWN znamená že po dokončení rekomprese bude počítač automaticky vypnut. To je asi k ničemu. Po zvolení OK může tedy proběhnout hloubková analýza a nebo rovnou rekomprese. Každá tato perace trvá zhruba 40min dle rychlosti počítače, dle rychlosti čtecí DVD mechaniky a dle zatížení PC, tedy zaleží zda na něm budeme něco dělat nebo nikoliv. Takže jedeme

Po dokončení můžeme program ukončit a přesunout se do programu NERO.

3) Příprava DVD - Metoda třetí (jen film, jednodušší než metoda 1)

ripování a převod na max. 4,7GB a autorizace v jednom kroku

Po vložení DVD a následném spuštění programu DVD shrink uvidíme toto (viz obrázek) a zvolíme OPEN DISK a vybereme si z které mechaniky načteme film. Zde vidíte že v mechanice D není disk

tak tedy vložíme disk :-) a ťuknem OK, DVD bude analyzováno (ale jen rychlou analýzou, někdy je nutná hloubková, více viz dále)

zde vidíte jak vypadá analýza

po zanalyzování filmu je program ve stavu že si můžete vybírat jaké stopy ponecháme a co vyhodíme. Největší kvalitu filmu dosáhneme pokud vyhodíme z DVD veškerá menu a jiný balast. Takže vybereme v menu volbu RE-AUTHOR, tím se nám otevře nové prázdné okno.

dejme si okna nějak vedle sebe ať na ně vidíme. A teď musíme v okně 1 otevřít složku MAIN MOVIE a její obsah přetáhnout do druhého okna.

tím jsme docílili toho, že na výsledném DVD bude jenom samotný film, také vidíme, že jsme si polepšili s kvalitou filmu o 7% (původně 53% a v druhém okně již 60%). Toto naše skóre můžeme ještě vylepšit tím, že si povypínáme nepotřebné zvukové a titulkové stopy stejně jak je uvedeno v metodě druhé. Takže pro zopakování...

v bloku 1 vidíte o kolik procent bude kvantitativně film zmenšen (jedná se pouze o rekompresi obrazové stopy), jde i o vyjádření snižení kvality. V bloku 2 vybíráte jaké zvukové stopy budou použity ve výsledném DVD. To docela pomáhá. Jak vidíte tak zvukové stopy mají v průměru tak 200-300MB, tedy 4-7% DVD jedna stopa !!! Pokud zde nechám jen stopu CZ, sníží se požadovaná komprese na 91% z 55%. To je podstatný rozdíl. Naopak v bloku 3 můžeme vybírat jaké titulky budou odebrány či ponechány ale jak vidíme tak jejich velikost je mizivá a ničemu moc nepomůže jejich odebrání. Takže poté co jsme si vybrali zvukové a titulkové stopy (resp odebrali) zvolíme BACKUP.

v volbě TARGET FOLDER si vyberem cílový adresář kde budou uloženy soubory co pak vypálíme. Region free nám udělá DVD přehratelném v jakémkoliv regionu na světe. Sice je to asi zbytečné ale proč to nevyužít :-). Provider ID klidně můžeme nechát prázdné. Důležitá je volba PERFORM DEEP ANALYSIS. Jak u toho vidíte je popsání že zvyšuje kvalitu ale zpomaluje. A to je fakt. Pokud tuto volbu zapnete pak proběhne nejprve hloubková analýza, trvá asi 40min, kdy se program rozhodne jak bude postupovat při rekompresi s ohledem na pomalé a rychlé scény (laicky řečeno). Poslední volba SHUTDOWN znamená že po dokončení rekomprese bude počítač automaticky vypnut. To je asi k ničemu. Po zvolení OK může tedy proběhnout hloubková analýza a nebo rovnou rekomprese. Každá tato perace trvá zhruba 40min dle rychlosti počítače, dle rychlosti čtecí DVD mechaniky a dle zatížení PC, tedy zaleží zda na něm budeme něco dělat nebo nikoliv. Takže jedeme.

Po dokončení můžeme program ukončit a přesunout se do programu NERO.

 

4) Vypálení DVD v programu NERO

v režimu DVDvideo (umí každý novější přehrávač, jde o režim UDF 1.05 )

spustíme Nero (např. 5.5.10.15a) a vybereme si DVDvideo, nastavíme vše tak jak je uvedeno na obrázku (nebo vybereme DVDvideo pomocí pomocníka programu NERO)

poté přetáhneme soubory vytvořené v předchozích krocích (tedy z výstupního adresáře) do adresář VIDEO_TS a můžeme pálit

samozřejmě můžeme si třeba přidat adresář COVER kde máme uloženy skenované obaly daného DVD

v případě, že toto DVD nebude váš přehrávač umět přečíst tak jsou možné dvě varianty
- buď váš přehrávač neumí DVD-+R/-+RW médium a pak máte smůlu
- nebo neumí přečíst formát zápisu UDF 1.05, pak je možno se pokusit vytvořit DVD UDF 1.02

v režimu DVD UDF 1.02

spustíme Nero (5.5.10.15a) a vybereme si DVD UDF (zde ale nelze použít pomocníka programu NERO) , nastavíme vše tak jak je uvedeno na obrázku
co znamená „vynutit režim kompatibilní s….“ bohužel nevím ať jsme to zapnul či vypnul nic se nestalo

jakmile se dostaneme do návrhu DVD vytvoříme dvě složky a sice AUDIO_TS a VIDEO_TS. Vše musí být napsáno velkými písmeny ! AUDIO_TS není povinné ale na internetu polemizovali, že je lepší ho tam dát než pak narazit na nějakou nekompatibilitu

Po vytvoření těchto adresářů přesuneme soubory vytvořené v kroku 2 opět do adresáře VIDEO_TS a můžeme vypalovat

WebZdarma.cz